Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI
SİTENİN MÜLKİYETİ; KULLANIM KURALLARININ KABULÜ

Bu Kullanım Kuralları, www.bibakmissinkapinda.com adresinde bulunan Bi'bakmışşın Kapında web sitesi iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte "Site" olarak anılacaktır ). Site, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir. SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.


Bi'bakmışşın Kapında, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları'nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları'na uyduğunuz sürece, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.


İÇERİK ve TELİF HAKKI UYARISI

Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte "İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'ye veya Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'ye ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.

Bu Kullanım Kuralları'nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site'nin hiçbir kısmı ve hiçbir içerik Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin önceden açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz ( "mirroring" de dahil olmak üzere).

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Site'den indirilmek üzere sağlanan Bi'bakmışşsın Kapında ürünleri ve servisleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (1) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmamanız, (2) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi, ticari olmayan bilgilenme amacıyla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (3) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (4) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz. Malzemeleri indirmeniz dolayısıyla, indirilen malzemeye ilişkin herhangi bir hak, çıkar veya menfaat edinemezsiniz. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., bu web sitesinden indirdiğiniz her türlü İçeriğin fikri mülkiyet haklarını tamamen saklı tutar.


SİTENİN KULLANIMI

Site'nin herhangi bir kısmına veya herhangi İçeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Site'nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

Site'nin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız

Site'nin veya Site'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Site veya Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Site'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Bi'bakmışsın Kapında Ltd.Şti.’nin başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Site'yi veya Site üzerinde veya Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız.

Site'nin ya da Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin sistem veya ağlarına, Site'ye veya Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir.

Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Site'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.

Site'yi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.


GÖRÜŞLER, YORUMLAR, SUNUMLAR ve DİĞER İLETİLER

Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir.

Site üzerinden sunulan her türlü Kullanıcı İçeriğinin doğru olduğunu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. kural veya politikalarının ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağını, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceğini gönderici tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Site üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriği müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermemelidir. Ayrıca, gönderilen Kullanıcı İçeriği için herhangi bir üçüncü şahıstan ücret veya herhangi bir karşılık almadığınızı kabul etmektesiniz.

Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’yi tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlemediğimizi, ancak bu kuralları, Yorum Kuralları'nı ihlal ettiğine veya başka bir nedenle bizim için, diğer Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz.

Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal artwork gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye vermektesiniz.

Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içerik İnternet kanalıyla yönlendirilecektir ve Kullanıcı İçeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, e-posta adresinizi göndererek, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının e-posta adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


SATIN ALMALAR; DİĞER KURALLAR

Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve Site'nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu Kullanım Kurallarının bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduğunuzun beyan edilmesi dahil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektesiniz. İş bu Kullanım Kuralları ve Site'nin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Site'nin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.

Varsa Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri bu ürün ve hizmetlerin verilmesine ilişkin anlaşmalara tabidir ve bu Site'de yazılı hiçbir şey söz konusu anlaşmaları değiştirici nitelikte değildir.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., tek bir ürüne ilişkin büyük siparişler veya birçok ürüne ilişkin büyük siparişler için ek indirim teklif etmemektedir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin Site üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. Site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.


HESAPLAR, ŞİFRELER ve GÜVENLİK

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda başka birinin sizin Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin veya Site'nin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.


GİZLİLİK

Bu Site'nin kullanımında Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin Gizlilik Politikası geçerlidir ve söz konusu politikanın koşulları, bu referans vasıtasıyla işbu Kullanım Kuralları'nın bir parçası yapılmıştır. Ayrıca, Site'yi kullanmakla, internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektesiniz.

 

DİĞER SİTELERE ve Bİ'BAKMIŞSIN KAPINDADiğer Sitelere ve Bi'bakmışsın Kapında Sitesi'ne Bağlantılar

Bu Site, diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine ( birlikte "Bağlantılı Siteler" olarak anılacaktır ) bağlantılar içerebilir. Bu Bağlantılı Siteler sadece ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Söz konusu Bağlantılı Siteler, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin kontrolü altında değildir ve Bi'bakmışsın Kapında Ltd.Şti., söz konusu Bağlantılı Sitelerde yer alan bilgi veya malzemeler dahil olmak üzere Bağlantılı Sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu Bağlantılı Sitelerle etkileşiminize ilişkin olarak kendi bağımsız değerlendirmenizi yapmanız gerekmektedir.


UYARILAR

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., SİTE'NİN VEYA SİTE'NİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, SERVİSİ VEYA ÖZELLİĞİNİN HATASIZ, KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ, SİTENİN TARAFINIZCA KULLANIMININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞINI VAAT ETMEZ. SİTE VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "OLDUĞU KADARIYLA" VERİLMEKTEDİR. SİTE'DE YER ALAN TÜM BİLGİLER HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., SİTE'DEN İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA DİĞER VERİNİN VİRÜSLER, BULAŞICI VEYA YOK EDİCİ ÖZELLİKLER TAŞIMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEZ. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., DOĞRULUK, İHLALSİZLİK, TİCARİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA GİZLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. SİTENİN VE/VEYA HERHANGİ BİR Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. HİZMETİNİN TARAFINIZCA KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAL, İHMAL VE DAVRANIŞINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. SİTENİN VE BAĞLANTILI SİTELERİN TARAFINIZCA KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. SİTE VEYA İÇERİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MEMNUNİYETSİZLİĞE İLİŞKİN OLARAK YAPMANIZ GEREKEN SİTE'NİN VEYA SÖZ KONUSU İÇERİĞİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR Kİ BU DA TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN BİR PARÇASIDIR.

YUKARIDA YAZILANLARIN GENELLİĞİNE ZARAR GELMEKSİZİN, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. HER BİR ÜRÜN TANIMININ DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. TÜM ÜRÜN TANIMLARI ÜRÜNÜN TEDARİKÇİSİNDEN ALINMAKTADIR.

Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.

Bu web sitesinde gösterilen ürünlerin renkleri mümkün olduğunca doğru gösterilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, renkler monitörünüze bağlı olduğundan, monitör ekranınızın herhangi bir rengi doğru göstereceği garanti edilememektedir.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir:
(1) Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme;
(2) Site'yi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme;
(3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve
(4) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar.


TAZMİNAT

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’yi, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili olarak Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.


KULLANIM KURALLARININ İHLALİ

Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin hakları veya mülkiyeti ya da Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. müşterileri dahil olmak üzere Site'nin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunu tespit etmemiz halinde, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşabilir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ile Site aracılığıyla veya Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. (1) yasal sürece uymak, (2) işbu Kullanım Kuralları'nı tatbik etmek, (3) söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya (4) Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin, çalışanlarının, Site'nin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğü takdirde söz konusu verileri paylaşabilir.

İşbu Kullanım Kuralları'nı veya toptan siparişte bulunma gibi, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralları ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Site'ye erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. İşbu Kullanım Kuralları'nın her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil edeceğini, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve sebeplerin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (2) tarafınızca yapılan bir talep, (3) Site'nin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebileceğini kabul etmektesiniz.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. işbu Kullanım Kuralları'nın ihlali nedeniyle aleyhinizde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını sizden tahsil etmeye yetkilidir ve siz de söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmektesiniz. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin işbu Kullanım Kuralları'nın ihlali sonucunda Site'ye erişiminizin feshedilmesi nedeniyle tarafınıza veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.


GEÇERLİ KANUN, ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Site'ye erişiminiz veya Site'nin kullanımı ile ilgili tüm hususların, tüm ihtilaflar dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve Eskişehir Mahkemeleri'nin yetkisini kabul etmektesiniz.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve tarafınız arasında Site'nin kullanımı ile ilgili olarak bir anlaşmazlık veya farklılık oluşması durumunda, taraflar derhal, söz konusu anlaşmazlığı iyi niyet çerçevesinde çözümlemeye çaba sarf edeceklerdir. Söz konusu anlaşmazlığın makul bir süre içinde (otuz (30) günü aşmamak kaydıyla) çözümlenememesi durumunda, tarafların herhangi biri söz konusu anlaşmazlık veya farklılığı arabuluculuğa götürebilir. Anlaşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlenemezse, taraflar yürürlükteki kanun uyarınca sahip oldukları her türlü hak veya kanun yolunu izlemekte serbesttirler.


YASAKLANAN YERLERDE GEÇERSIZLİK

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., www.bibakmissinkapinda.com Sitesi'ni Eskişehir’deki lokasyonundan yönetmekte ve işletmektedir. Site dünya çapında erişebilir olmasına rağmen, Site aracılığıyla veya Site üzerinde tartışılan, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler tüm şahıslara veya tüm coğrafi bölgelere yönelik değildir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., kendi inisiyatifine dayanarak, herhangi bir şahıs veya coğrafi bölgeye herhangi bir özellik, ürün veya hizmetin tedarikini veya miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. Site üzerinde yapılan her türlü özellik, ürün veya hizmet teklifi, sitenin hizmet vermediği yerlerde geçersizdir. Site'nin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler dışından Site'ye eriştiğiniz takdirde, inisiyatif ve yürürlükteki yerel kanunlara uyma sorumluluğu tamamen size aittir.


DIĞER HÜKÜMLER

İşbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve işbu Kullanım Kuralları'nın geçerliliğinin devam edebilmesi için bu Kullanım Kuralları'nın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. İşbu Kullanım Kuralları, tarafınız ve Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. arasında Site'nin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder ve tarafınız ve Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. arasında söz konusu kullanıma ilişkin olarak önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya ön anlaşmaları iptal eder. Tarafınızın Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ile yapacağı bir satın alma anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. işbu Kullanım Kuralları'na aykırı herhangi bir teklifi kabul etmeyecektir ve bu türden tüm teklifler kesin olarak reddedilir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin işbu Kullanım Kuralları'nın kesin olarak uygulanmasında ısrar etmemesi, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir hükümden veya işbu Kullanım Kuralları'nı ileride tatbik etmekten vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve tarafınız veya herhangi bir şahıs arasındaki herhangi bir davranış şeklinin, işbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünü değiştirdiği varsayılmayacaktır. İşbu Kullanım Kuralları, herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak veya kanun yolu tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır.


GERİBİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME

Bu sitede verdiğiniz her türlü geribildirim gizli olmayan bilgi sayılacaktır. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. söz konusu bilgileri kısıtlamasız bir şekilde kullanmakta serbesttir.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.
Powered by Froala Editor