KVKK Bilgilendirme

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN RIZA BEYANI

 

Gizliliğiniz Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. için önemlidir. Bu nedenle, topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, işlediğimiz, paylaştığımız/aktardığımız ve sakladığımız bilgilerinize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturulmuştur.

 

KİŞİSEL BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

Kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecektir.

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait www.bibakmissinkapinda.com internet sitesi ve Bi’bakmışsın Kapında mobil uygulaması; genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım ve benzeri olanaklar da sunan online alışveriş web hizmetidir. (Bundan böyle “Bi’bakmışsın Kapında” olarak anılacaktır).

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ile iletişim halindeyken kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., bu kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası'na uygun olarak kullanabilir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.

 

Web sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler (Kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Örneğin, bir sipariş verdiğinizde, bize kayıt olduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda, bir çekilişe katıldığınızda, bir kulübe veya hediye kayıtları gibi bir servise yazıldığınızda verdiğiniz bilgiler toplanmaktadır. 

Bu bilgiler aşağıdakileri (bunlar ile sınırlı olmamak üzere) içerebilir:

Ad, soyad

Posta adresi

E-posta adresi

Telefon numarası

TC kimlik numarası

Alışveriş bilgisi

Cep telefon numaraları

Doğum tarihi

Yaşadığı şehir

Cinsiyet vb

 

Bu bilgiler ayrıca, örneğin siparişin teslim edileceği kişinin adı ve adresi gibi, diğer insanlar hakkında verdiğiniz bilgileri de içerebilmektedir.

 

Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. "Phishing" adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir düzmecedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN RIZA BEYANINIZ

Yukarıda belirtilen kişisel bilgileriniz ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileriniz, kişisel olmayan bilgileriniz, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla Kargo şirketleri gibi ifa yardımcıları ile yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılmasına ve işlenmesine izin vermektesiniz.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI VE KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Topladığımız kişisel bilgiler Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

Kişisel bilgiler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Zaman zaman kişisel bilgiler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir. Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir promosyona katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. veri tabanında kayıtlı bilgileriniz hakkında sorgulama yapmak, kişisel bilgilerinizi düzeltmek/güncellemek ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterseniz bu talebinizi şu kanallar vasıtasıyla yapabilirsiniz: www.bibakmissinkapinda.com 

Aksini belirtmedikçe, üyeliğiniz sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinizin muhafaza edilmesini, paylaşılmasını, işlenmesini kabul etmektesiniz

Kişisel verilerinizin hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kampanya veya fırsatlar söz konusu olursa, Bi’bakmışsın Kapında web sitesi için size verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya kampanya veya fırsattan yararlanmak için oluşturduğunuz başkaca herhangi bir bilgiyi başkasına vermemeli, kullandırmamalısınız. Bunların saklanmasından sorumlu olduğunuzdan, sizin veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların su istimal edildiği, beyan ettiğiniz bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse Bi’bakmışsın Kapında web sitesi üyeliğinize ilişkin her türlü hak ve kazanımlarınız geri alınacak, üyeliğiniz sonlandırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecektir. Bu kapsamda mevcut kişisel verileriniz Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anonim hale getirilebilecektir. Bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluk tarafınıza ait olacağı gibi Bi’bakmışsın Kapında web sitesi üyeliğine ilişkin tüm haklar da kaybedilecektir. Bi’bakmışsın Kapında web sitesi üyeliğinden yararlanmanızı sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinizin veya ileride devreye alınabilecek kart harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirmeniz gerekmektedir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunuz kabul edilmektedir

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Bi’bakmışsın Kapında web sitesi hizmet şartlarını değiştirebilir, durdurabilir, üyeliği iptal edebilir. Üyelik sona erdiğinde biriken puanlar ve Üyeye kazandırılan haklar

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlarda dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılmasına İlişkin Rıza

Beyanı”nda değişiklik yapabilecek olup, Üye yapılan değişiklikleri www.bibakmissinkapinda.com adresinden takip edebilecektir.

 

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan bilgilere ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir.

Meslek, lisan, alan kodu, Site'nin kullanıldığı lokasyon ve saat gibi bilgileri, Müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.

Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Bu bilgiler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.

Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.

 

COOKIE'LER VE DİĞER TEKNOLOJİLER

Bi’bakmışsın Kapında hizmeti kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu metinde belirlenen amaçlarla sadece Bi’bakmışsın Kapında reklam çalışmaları için paylaşılabilecektir. www.bibakmissinkapinda.com adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olup, insanların web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.

 

Cookie'ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’deki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir. Örneğin, adınızı bilmemiz, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi anımsamamızı sağlamaktadır. Coğrafi konum tercihinizi bilmemiz, özel ve kolaylaştırılmış bir alışveriş deneyimi sunmamıza olanak vermektedir.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

 

Bu bilgiler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.

 

Bazı e-posta mesajlarımızda, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız.

 

Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu bilgiler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞIM

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Kendisi dışında 3. kişilerle bilgilerinizi asla paylaşmamaktadır.

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcılarından alınan hizmetin/ürünün kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

 

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin sipariş tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

 

SERVİS SAĞLAYICILAR

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgileri, ürünlerin size teslimatını yapan, müşteri verilerini yöneten ve geliştiren ve müşteri hizmeti sağlayan servis sağlayıcı şirketlerle paylaşmaktadır. Bu şirketler, bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin çalıştığı her yerde bulunabilirler.

 

 

DİĞERLERİ

Yaşadığınız ülke içindeki veya dışında kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya halktan veya kamu yetkililerinden gelen talep ile Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'nin kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz açıklanabilecektir. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir.

 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, yaşadığınız şehir, cinsiyet, gibi kişisel bilgileriniz ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileriniz, kişisel olmayan bilgileriniz, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından mal ve hizmetlerini tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere toplanmakta, veri kayıt sisteminde muhafaza edilmektedir.

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır

 

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. online servisler ile kişisel bilgilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesini kullanmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜ VE SAKLANMASI

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİM

Site adreslerimizden hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz.

 

KONUM TABANLI SERVİSLER

Bi’bakmışsın Kapında Ltd.Şti. ürünlerine ilişkin konum tabanlı servisler sağlamak amacıyla, Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve program ortakları bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu gibi hassas konum bilgilerini toplayıp, kullanıp ve paylaşabilmektedirler. Bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir şekilde isimsiz olarak toplanıp Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. ve program ortakları tarafından konum tabanlı ürün ve hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Bu politikayı kabul etmediğiniz takdirde Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bazı konum tabanlı servisleri kullanamayacaksınız.

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERI VE SERVİSLERİ

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. web siteleri, ürünleri, uygulamaları ve servislerinde, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim bilgileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarını kendilerinden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 

GİZLİLİK SORULARI

Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin Gizlilik Politikası veya bilgi işlem konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa, bizimle irtibat kurunuz. Bibakmışsınkapında Zirai ve Gıda Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Bu politikayı önemli bir biçimde değiştirdiğimizde, web sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile beraber bir uyarı yayınlanacaktır.
Powered by Froala Editor